Thầm thương | Bảnh xuân

Posted: 18/03/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_tren_dong_hoa

Thầm thương

mai đấu tết
đều nụ đơm
vụ đông chín tới rợp đồng
nôn nao nêu ngọn phất hồng
nụ xuân

anh gõ hẹn
em hứa lần
chừng nào mình mới
làm thân
thơm nghe nưng nứt tầm xuân
đợi chờ

cưới xin
vàng định lễ hờ
bấc về rượng gió
se mơ
lòng xuân đánh rượng
anh mường tượng em

xuân non
muốn cắn đã thèm
lạnh sâu đêm khát
ai đem
vóc xuân hỉ hả
giọt thèm lâng lâng

chùa trên
nhè nhẹ chuông ngân
lễ xuân lác đác xa gần
bên em hồng thắm
ô già
nâu thâm

nom bén gót
dáng thương thầm
biết đâu
tình hẹn trăm năm

04/02/2016

 

Bảnh xuân

chùa ngoạ đỉnh
xanh chuông ngân
ý cầu vận
duyên may vấn trong đầu

vận may, thức
ức muôn người, tậu
văn hoá xưa phất phưởng thừa hầu
lộc. đâu ngờ kẻ xấu

hạ giới
mạt pháp tranh giành
đạp giềng xưa nát
gồm thâu

duyên em, nghe không kịp mẹ
rớt bên cầu
thôi thì ô sụp
hồng dắt nâu non ké núp

chuông chùa ngân, tỉnh thức
mẹ lẩm bẩm đức với lộc xuân
chuông rung rung xuống núi
lạ nhân quần

may mà có anh. bảnh xuân

05/03/2016

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.