Uống rượu viễn liên

Posted: 19/03/2016 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

wine

Bắt phone cụng bạn, câu đầu
ly vang đã ánh sắc màu, hạnh như.
Đêm thơm giọt góa, bây chừ
đứa trông nhạn thắm, đứa chờ quỳ hoa.

Tình nồng, đâu quản gần xa
trái tim phát sóng giục hoài niệm dâng.
Tội gì chuốc oán mua ân
đem tình muối mặt để quăng thề bồi!

Hôm qua chỗ ấy, ta ngồi
cùng tình với những bồi hồi trở trăn.
Mà nay đã kẻ thế chân
cùng tình mặn đắm lời ân ái. Mùi!

Chai vang cạn/ tắt nụ cười
xưa nay/ Tình/ thứ giết người như chơi!…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.