Cảm nhận Philippines | Kệ

Posted: 21/03/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

sight_seeing_manila

Cảm nhận Philippines

Không cờ không quạt không khẩu hiệu
Hễ hai người thì tự động sắp hàng
Lối đi bộ thênh thang sạch bon như mới
Cảnh sát chỉ đường dưới nắng chang chang

Đi cả tuần không thấy tai nạn
Mọi người vô tư chụp ảnh gọi phone
Không giựt dọc chẳng tìm ra quán nhậu
Thành phố bình yên trái ngược tin đồn

15.03.2016

 

Kệ

nghỉ chút đã, bước vào tàn cây xanh
hít thở sâu, bóng mát thời gian
nắng chấp chóa một trời mây trắng
sẽ ngủ yên thác đổ đại ngàn

06.03.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.