Lâm tặc | Lời cha dặn | Thế giới này | Ao làng | Đêm còn lại

Posted: 28/03/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

lam_tac_pha_rung

Lâm tặc

phá từ rừng thẳm đến núi xanh
lá phổi hiếm hoi của thị thành
cây si cổ thụ trăm năm tuổi
trồng một chặt mười dối loanh quanh

28.03.2016

 

Lời cha dặn

trót sinh là kiếp nón cời
làm người tử tế suốt đời nghe con !
phải làm mới có hạt cơm
đừng đi bóp họng bóp mồm của ai

27.03.2016

 

Thế giới này

ở bất cứ đâu trên thế giới này
bạn có thể phút chốc tan thây nát thịt
một nhân loại cuồng điên hiếu sát
còn nơi nào để lặng ngắm mây bay ?

24.03.2016

 

Ao làng

ao làng chỉ có con cua
bò qua bò lại là vua ao làng
bò ra bò vô cái hang
lũy tre bụi chuối che ngang mất rồi

23.03.2016

 

Đêm còn lại

vườn xanh mướt có con bìm bịp
áo nâu sồng của kẻ ẩn cư
chùm sứ bên thềm đêm còn lại
áo hoàng hoa từ đó biệt mù

22.03.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.