Lên đồng | Thà | Úp mặt xuống

Posted: 01/04/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

len_dong

Lên đồng

những thằng giá áo túi cơm
một cơn gió bụi một hôm lên đồng
miệng gang ăn nói lòng vòng
chúng ăn tất cả chúng không từ gì
ăn từ hạt gạo cô nhi
tượng đài nghìn tỉ đến vi-na nào

tiền muôn bạc bể dồi dào
làm người tử tế rủ nhau đi về

29.03.2016

Thà

thà không viết được chữ nào
còn hơn viết chuyện tầm phào ương ương
thà ra cuốc đất sau vườn
còn hơn nhìn mặt những phường lưu manh

29.03.2016

 

Úp mặt xuống

úp mặt xuống! ráng trốn vào lịch sử
lặn cho sâu, xác chết sẽ trương sình
ngàn đời sau nhân dân còn nguyền rủa
chỉ kiếp này đừng lấy đó làm vinh

29.03.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.