Chiều quan tái đọc quốc sử chợt đau lòng vận nước

Posted: 05/04/2016 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

ly_thuong_kiet

Riết rồi, máu chảy ngược không gian
Bởi vũ trụ ngày nay đầy núi lửa
Khắp tinh cầu rặt một dòng ngạ quỷ
Đùn. Đùn lên, những gò mối cô hồn

Tầng ngoại tuyến chiếu thấu vô thường
Khiến tấc đất ngọn rau nhìn thật lạ
Tro than của hồn thiêng vạn kỷ
Đã bao lần cháy rụi giữa mưa sao

Thiên tượng đầy nguyên tử phủ đầu
Quê hương khô cạn trăm bề nứt nẻ
Khí lực tổ tiên đầm đìa đất khổ
Mà thiên thời rầm rập nhuộm hoàng hôn

Quạ đen bay về ngậm thiên thạch soi căn
Thấy non nước rằn ri quỷ đói
Đằng đằng lũ ma trùng độc thoại
Vạn cốt khô, thủy quái biển Đông

Sóng chín đầu đập vỡ móng rồng
Dịch xung huyết ngửa nghiêng lịch sử
Côn trùng gáy suốt nghìn thế hệ
Cửu Long Giang thoi thóp trăm dòng

Giặc Ô Mã chạy mãi quanh hồn
U quái mọc đầy quanh bão lửa
Thế gian lạnh một thời phù thủy
Đổi dung nhan như thuật trường sinh

Xé tan hoang sử ký ngàn năm
Chim Ích Tắc nội thù đỏ lệ
Cột đồng hạt nhân dựng quanh bốn bể
Hồn tiền nhân khóc giữa huyết kỳ

Chiếu Vua già giữa biển Đông, ghi
Lý Thường Kiệt đọc từ ngàn năm trước:
“Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Nhữ hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”
Cứ nói như đọc câu Sấm giảng
Trời biên thùy còn có một màu trăng?

Quỷ độc cước đang ngồi trên quốc sử
Trống đồng ngựa sắt ngủ bên thềm
Kẻ nội gián đã ngàn năm cướp nõ
Tội Mỵ Châu tin lông ngỗng hoàn nguyên

Trong phải trói nô tài ngoài bắt giặc
Tiếng Diên Hồng sấm sét động lưng trời
Máu nghĩa sĩ dựng ngược tóc tai
Nguyễn Biểu ăn nhản cầu phương Bắc

Vũ trụ bừng lên trong ánh mắt
Khắp tinh cầu đâu chỉ một trung hoa
Soi từng tia tử ngoại vạch thiên thu
Cổ nhân nói chạy trời đâu khỏi nắng

Trí óc Chiêu Thống sá gì quê quán
Nguyễn Trải vi thần thả lá hịch truyền
U quái trầm kha vì đọng máu tương lân
Nên nõ ngũ sắc móng rồng tay giặc

Trời biên cương ngập đầy trăng máu
Nguyệt nghiêng liềm, thể phách ai đây?
Núi thẳm sông dài chiều cố xứ
Rượu đầy, quan tái lạnh trùng vây…

Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh
Ngày Thanh Minh, tháng hai Bính Thân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.