V(dz)ô sản(g) | Tượng hình

Posted: 22/04/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

naked_man-paul_arsenault
Naked Man
Paul Arsenault, Metal Sketch

V(dz)ô sản(g)

lõa lồ đứng giữa sóng
mũi đao tiêm vào thân đơn
hồn nhiên lợn cợn
tệ thiệt mấy cái khoen
[tuồng như hàng mã]
đụng nhau không hề kêu leng keng
bè hết đảng
hết rồi thời khí đất đai
cục nợ

lõa lồ gương soi
chòm râu thành tinh tỉa ba chạc
có một gã tự làm hề
mỗi cái phán râu chết người
tự vuốt

ở tuốt luốt giồng sâu
lõa lồ ôm lõa thể
thơ sinh mào đầu bạch diện lơn tơn
cứ như tự hồi nào
ăn trơn mặc trắng

lõa lồ tôm cá
thảy lóc chóc không chịu vô nồi
phường khách trú bảo
dứt cháo bổ âm

(15 tháng tư 2016)

 

Tượng hình

thời đại như máy
viết
chụp giựt
sô áp sô chính tả sai bét nhè
tôi nói ô thành ố
khác gì đâu
[bề gì vẫn cùng vết bẩn]
nơi tượng hình
văn minh
đêm tối vầng ô mọc
có khi nắng khuya . . .(*)
chẳng phải lạ đời
mặt trăng nuốt mặt trời
những cỗ máy

ọ ò ogà gáy
ngẩn tò te em bé
ngày mọc ngày lặn
nóng chảy người
bên kia sinh thái tiểu. đại yến
dâng ngút ngàn
thuyền ra đi người không về
tháng
đau đáu
những chiếc lon không cạ thủng nền cương
người không muốn về
đầu hè chó rượt
sủa bóng
lợn ủn ỉn trong chuồng
hành tiêu lạc quẻ

nơi chốn phùng xòe
ỡm ờ giá cá
người con gái mặt đẹp chửi thề chân dài nâng cấp
núng na thúng bồ
chiếc quần bò cụp lạc
tôi như người hành tinh khác
làm sao biến hiện
giữa cuộc đời này

(9, 10 tháng tư 2016)

(*) Chiều Một Mình Qua Phố – Trịnh Công Sơn

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.