Dửng dưng | Của để lại | Đổi thay | Khoảng cách | Hạt bụi | Hỏi chơi

Posted: 27/04/2016 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

suy_tu_6

Dửng dưng

Người xưa nhìn trăng sáng *
Bồi hồi nhớ quê hương
Ta chừ
Biển đảo mất
Sao lòng người dửng dưng (!)

* Cử đầu vọng minh nguyệt (Lý Bạch)

 

Của để lại

Quyết không thờ
Những ngẫu tượng tào lao
Thì mong chi lộc trên trời rơi xuống
Đôi tay không
Một đời thơ thầm lặng
Là vô vàn thương mến gởi mai sau.

 

Đổi thay

Có thể nào ta vẫn là … ta
Đất trời đổi thay
Chỉ trong khoảnh khắc
Một chớp mắt thôi
Chẳng còn
Được
Mất
Ta lại phập phù theo mỗi sát na.

 

Khoảng cách

Còn nằm nôi
Cháu rành chơi điện tử
Ôn ngày xưa
Chỉ chơi cá chơi chim
Cá biệt khơi xa
Chim về non cũ
Nhớ ngày xưa ôn lọ mọ đi tìm.

 

Hạt bụi

Trái đất
Chứa bảy tỷ con người
Với vũ trụ
Chỉ là hạt bụi
Bụi của bụi
Mong gì vĩ đại
Giữa thiên hà
Vạn triệu năm trôi.

 

Hỏi chơi

Có thật thiên đường như ai nói
Chùm nho xanh
Chú cáo nhỏ lạc loài
Quá khứ
Tương lai
Mịt mờ câu hỏi
Buồn vui này
Chẳng biết gởi về đâu.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.