Xin người chút quê hương

Posted: 05/05/2016 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Phạm Anh Dũng, Thơ, Vương Ngọc Long

Phạm Anh Dũng

thuyen_nhan_7

Thơ: Vương Ngọc Long; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Bảo Yến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.