Về nghe bát nhã ca | Bụi phủ từng giờ

Posted: 09/05/2016 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

gac_chuong_chua

Về nghe bát nhã ca

Đánh tiếng chuông rung vạn sát na
Trà thơm ngan ngát chén sơn hà
Tranh kinh ai thắp vầng trăng đó
Lão tướng về nghe bát nhã ca.

Hoàng hạc còn bay, hoàng hạc bay
Ngàn thu lau sậy gát ngang mày
Lũ lượt bè trôi vô biên xứ
Hạt lệ còn nồng, hạt lệ cay.

Về đâu, về đâu cơn mưa mau
Trùng dương đương rót tiếng dương cầm
Người về thắp nến cùng dâu bể
Chợt thấy ba đời, bọt nước xao.

Sắc vàng óng ánh áo phương đông
Soãi cánh bay lên những cánh rừng
Hòa âm cùng gió cùng mưa nắng
Vạn pháp rơi vèo, tự tánh không.

 

Bụi phủ từng giờ

Đất đai bụi phủ từng giờ
Từng con mắt ngó mờ mờ khói sương
Đi đâu lạc nẻo lạc đường
Tâm cang bỗng chốc cuống cuồng chia ly
Khi xa còn nhớ những gì
Còn chăng tiếng sóng vổ về trùng dương

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.