Tan tác

Posted: 13/05/2016 in Huỳnh Tâm Hoài, Thơ

Huỳnh Tâm Hoài

ca-chet_vung_ang_4

Đất ơi! nức lở cường triều
Cây nghiêng bóng đổ, ruộng thiêu nắng lòa
Biển ơi! nước nhiễm độc hòa
Cá phơi ngửa bụng, chim là đà bay 
Khắp nơi họa rủ tai bay
Vì đâu đến nỗi đắng cay thế nầy…!
Ngồi buồn cắn nát móng tay
Đất ơi! Nước hỡi… khóc ai bây giờ…?
Ngàn năm gây dựng cơ đồ
40 năm nát… dưới cờ đỏ sao!

Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.