Thơ Quỳnh. 22

Posted: 14/05/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

Biển

bên kia bờ thuỳ dương xơ xác
những mảnh thân còm mang hồn biển
biển với tôi còn nuối vẻ nhiệm mầu
như cát mướt rịn
một lần theo chân 
hạt nước lăn tăn hồn người lởi xởi
lướt tới đầu hôm sóng triều
bọt ngầu khỏa lấp
dấu chân cát và kỷ niệm mù tăm
mõm đá đẩy dài ván thuyền trôi xa
hoa cải vàng ngày chia cắt
nơi tôi đến đất đai bốn bề liền lạc
dòng sông lạ tên kẻ qua đường
những con sông mang tên thánh đi tìm bình an thân tượng
tướng đá muộn rồi
chân rêu
cơ may nào viú được triều xanh
cho mơ vàng biển thẳm

người thụ phong buổi chiều huyền sắc
đau đáu một màu hoang
cô đơn trên ghế ngồi
nghe vỗ hoài con sóng
mang gió phất phơ tự cành
lá thẫm chết
ôi một sáng không màng ra đi
người sẽ trăng treo mành trí nhớ
biển đời. nín
câm

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.