Quyền sống

Posted: 16/05/2016 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

cong_an_danh_dan_bieu_tinh-8_5_2016(2)

cá chết
dọc bờ biển miền Trung
cả nước lo
nhiễm độc môi sinh

dân không nghĩ
do thủy triều đỏ
mà nước thải lò thép
gây nên

họ phẫn uất
xuống đường lên tiếng
bị công an
đánh đập dã man

đảng Cộng Sản
chọn phe tài phiệt
chà đạp lên
quyền sống người dân

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.