Mời rượu bợm nhậu ở Sài Gòn

Posted: 18/05/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

cong_an_chi_biet_con_dang_con_minh

Tau mời mi một li
Mươi lần tau say quắp
Mươi lần mi tỉnh queo
Quên đi chuyện cá chết
Quên đi chuyện đói nghèo

Hãy uống cho thật đã
Hãy nghe lời Tố Như
Chết không ai chịu rưới
Chúng còn chưa đã nư

Dễ gì cho mi hửi
Mùi thế gian đui mù

Tau mời mi một li
Dại gì mà tọa kháng
Dại gì mà biểu tình
Chúng nó đánh sụp mũi
Chúng nó đá dâp tinh
Chúng như là rô bốt
Biết gì nhục với vinh
Biết gì gia với quốc
Chúng chỉ biết còn mình

Không ai hốt cứt bỏ
Vào cửa nhà chúng sinh
Nếu ngoan ngoãn làm chó
Sủa gâu gâu khi cần

Hãy uống cho thật đã
Cam đoan mi an lành
Đừng biểu tình nữa nhé
Cứ ăn chơi tành tành

Cá tôm dù có chết
Chẳng bao giờ hiển linh
Hãy uống cho thật đã
Đừng thèm đi biểu tình

Cứ uống thêm li nữa
Say nằm có nhân dân
Đừng nghe bọn thù địch
Mà tham gia biểu tình

Khi say nói càn vậy
Tỉnh mới biết tau lầm
Ai cũng sợ cũng sệt
Không chịu đi biểu tình

Đất nước này bị luộc
Làm sao ta siêu sinh !

1/5/2016
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.