Điểm danh những đợt biểu tình

Posted: 19/05/2016 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

bieu_ngu_ca_can_nuoc_sach

Chủ nhật ngộp thở
Báo chí truyền hình đưa tin như… khủng bố:
Ai đi biểu tình đều bị kích động bởi đảng Việt Tân
An ninh mặc cảnh phục, thường phục đầy đường phố
Bầy chó chạy rong không chịu mặc quần

Huỳnh Ngọc Chênh để đầu trần
Ngồi tọa kháng đúng 5 phút trên đường Nguyễn Huệ
5 phút trải qua dài như dâu bể
5 phút để tang cá và người
5 phút công khai đối đầu bạo lực
Trước khi nhân quyền bị chặt làm đôi

Hoàng Mỹ Uyên bế đứa con vô tội nhất trên đời
Lãnh đủ những đòn roi vào mặt
Người phụ nữ chân yếu tay mềm đổ như thân cây trốc gốc
Nhe nanh bọn thú mặt người
Thêm 1000 thánh Gandhi bất bạo động
Đã đảo Formosa, đả đảo lũ đười ươi

Hỡi những chủ nhật thành phố đầy kẽm gai
Áo giáp, xe tù, dùi cui múa vuốt
Cá Việt Nam chết vì nguồn nước
Người Việt Nam chết bởi bạo quyền
Ai hèn với giặc, ai ác với dân, mọi người đều thấy được
Vậy thì gục đầu hay đồng loạt đứng lên ?

18-5-2016
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.