Muối – muối ơi

Posted: 24/05/2016 in Song Anh, Thơ

Song Anh

ruong_muoi

những ngôi mộ muối trắng đồng
tiếng khóc tức tưởi ai oán của diêm dân
trước những hạt muối bị chôn sống
vì bị nhiễm độc
trời xanh kia có thấu không?

những ngôi mộ muối trắng đồng
có nghĩa
rồi đây sẽ có hàng triệu triệu người chết vì ngộ độc muối
và sẽ bị phơi xác như muối
như cá chết
trời xanh kia có mắt không?

muối
muối ơi
những câu thơ đưa tiễn
mặn lòng hạt muối
trách trời xanh kia hay trách ai?

muối
muối ơi!

Song Anh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.