Anh ơi nhớ về Hà Tĩnh

Posted: 29/05/2016 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

ca_chet_vung_ang_6

Răng mấy bữa ni khổ rối bời
Mộng nhìn anh thấp thoáng ngoài khơi
Sóng xoa dịu vỗ về muôn bận
Biển bệnh nằm đau quặn một lời 
Hà Tĩnh nỏ câu hò Ví dặm
Miền Trung biệt hải sản tàn hơi!
Biết chừng mô thấy màu xanh lại
Thuyền bến sớm hôm sánh trọn đời

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.