Chẳng có ai | Chặt to kho mặn | Phí | Cõng | Lòi

Posted: 01/06/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

tong_thong_obama

Chẳng có ai

Chẳng ai đứng bên bờ sông Như Nguyệt
Chẳng ai ngâm câu “Nam quốc sơn hà ….”
Chỉ một người, nhưng không là dân Việt
Lại đọc to, dù người đó khác màu da !

27.05.2016

 

Chặt to kho mặn

chặt to kho mặn quen rồi
phận em là gái mấy đời nông dân
trước sau thì cũng là ăn
đổ nguyên xô xuống lằng nhằng làm chi !

27.05.2016

 

Phí

vàng ở trong dân sao phí thế !
đến năm trăm tấn để khơi khơi
mau mau huy động vào quốc khố
con thì du học, bố đi chơi !

27.05.2016

 

Cõng

bây giờ lắm kẻ khom lưng
nhiều người quì gối ôm chưn qua cầu
bây giờ đầy tớ sang giàu
bước đi trên ghế trên đầu nhân dân

29.05.2016

 

Lòi

cái thúng úp con voi
đầu đuôi đều lòi tuốt
cây kim đầu nhọn hoắt
đâm chảy máu cho coi !

29.05.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.