Gửi bạn viết văn làm báo

Posted: 09/06/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

con_vet_vc

Thèm rượu không dám nốc
Thèm thịt không dám xơi
Thèm thuốc không dám rít
Thèm gái không dám trèo

Kiêng khem đủ thứ thứ
Ráng còn dai mấy mươi
Để khua môi múa mép
Với những thằng dở hơi

Không dám thì quá tốt
Tau cũng y như mày
Nhưng mà kiêng để được
Con mẹ gì hở bay ?

Sống lâu dai như đỉa
Ví phỏng có ích gì
Đảo mất không dám tố
Bạn tù ngoảnh mặt đi

Mỗi câu thơ mỗi bợ
Mỗi trang văn mỗi bưng
Bọn quyền quan tàn hại
Cả giống nòi sinh linh

Một thời tau bỏ bút
Gãi nỗi buồn đất quê
Không viết gian nói dối
Lòng trong như suối khe

Đảo mất đắng cuống phổi
Bạn tù nhói cái tim
Sao mày còn lẹo lưỡi
Ói điều không ai tin

Con mày sẽ xẹp lép
Cháu mày sẽ rất lùn
Không tin mày thử chết
Bảy tuần sống dậy xem

Khi cái quan định luận
Mày chỉ còn núm xương
Gia nương mày cứng họng
Đau những lời xỏ xiên

Tau biết tau cũng tệ
Đánh võ mồm mà thôi
Nhưng tức không chịu được
Nói cho lòng hả hơi

Bạn ơi mình nói thiệt
Chúng ta sắp sửa rồi
Đừng để đời sau lấy
Cứt thay cành hoa tươi

29/5/2016
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.