Obama

Posted: 15/06/2016 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

obama_an_bun_cha_tu_bia

ông tu bia ngồi ăn bún chả
ở Hà Nội [1] đúng là chuyện lạ!

ông dẫn thơ sử, nhạc, lẩy Kiều [2]
bàng dân nghe hả lòng mát dạ

họ phục ông cung cách bình dân
khinh gã Tập [3] chơi trò vương bá

về thông điệp tự do nhân quyền [4]
lão hủ ước dân mình đột phá

Bắc Phong

[1] Tối ngày 23/5/2016, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã ghé quán Hương Liên ở Hà Nội ăn bún chả và tu bia cùng với Anthony Bourdain, đấu bếp nổi tiếng trong chương trình Parts Unknown của CNN.

[2], [4] Trưa ngày 24/5/2016, trong bài diễn văn đọc ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình trước 2000 trí thức và giới trẻ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã dẫn thơ Lý Thường Kiệt, ca từ nhạc Văn Cao và lẩy Kiều. Ông cũng gửi thông điệp về tự do và nhân quyền đến cử tọa.

[3] Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.