Khuyến quan ca

Posted: 29/06/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

lanh_dao_csvn-2016

Lưu hoàng thúc lưu hoàng thúc
đại tài diễn khóc
Bạch đế thành
chết không kịp ngáp
còn biết phó con côi
còn lo xã tắc

Nguyễn phiên vương
Đỗ phó vương
Phạm thượng hoàng
đời đời tông môn điếm nhục

xây đường lớn
đúc tượng to
cũng không thoát khỏi
vạn thế ô danh
đồ bán nước

Phan Thanh Giản
thương sinh linh
dâng thành rồi tự sát
mà còn không tránh khỏi tiếng oan
mãi quốc

Vua quan các ông có biết vì sao
những người họ Trần
đã mấy trăm năm
không ai dám xưng
cháu con Trần Ích Tắc

Đêm nằm
vắt tay lên óc
thương nước non
suy nghĩ cạn cùng

tiểu đường, huyết áp, mỡ máu lung tung
ham chi miếng đỉnh chung
rước họa tham tàn

máu nhà sư Tây Tạng
xương dân đói Tân Cương
nội tạng Pháp luân Công
tấm gương tày liếp
Các ông cậy bạo quyền có thể tàn hại dân oan bây giờ
nhân dân bò tù các ông đời đời kiếp kiếp

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.