Những cái chết thay| Hồn thiêng sông núi

Posted: 12/07/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

linh_ma_roc

Những cái chết thay

Những người lính Algeria, Morocco …
tử trận ở Việt Nam
trong đoàn quân lê dương
họ chết ngoài lãnh thổ nước Pháp
họ chết ngoài-dân-tộc-Pháp
Những Zinky boys cũng vậy
họ là những chàng trai Belarus hay những dân tộc Trung Á …
họ chết ngoài lãnh thổ nước Nga
họ chết ngoài-dân-tộc Nga
chúng ta không thể để cháu chắt của mình
có những cái chết thay tương tự

 

Hồn thiêng sông núi

Có Ông tướng – hoạn quan
Kẻ thù sợ xanh mặt
Cọc nhọn Bạch Đằng giang
Vẫn muôn đời nhọn hoắt !

Vốn dòng máu Ngô vương
Lưu truyền trong huyết quản
Cùng trên một dòng sông
Thù mấy lần bỏ mạng

Còn có những ông tướng
Chẳng phải là hoạn quan
Mấy khuôn mặt gà mái
Chưa đánh đã đầu hàng !

Hồn thiêng của núi sông
Có lúc này lúc khác
Lúc sinh vua Quang Trung
Lúc là Trần Ích Tắc

07.07.2016

 

Khác biệt

Ai cũng có một đời để sống
Khác biệt chăng, là của một con người
Phải có người chịu đóng đinh, mang thánh giá
Để nhân quần an hưởng những ngày vui

Ai cũng có một lần rời bỏ
Ánh sáng nào còn mãi những ngàn sau
Vì cái chết của mục sư đáng kính
Nước Mỹ hôm nay có Tổng thống da màu

10.07.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.