Gửi Trung Hoa

Posted: 20/07/2016 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi

terracotta_army

Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy
Lãng hoa đào tận anh hùng
“…
trích Từ của Dương Thận (1)

“Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bọt sóng xóa dấu anh hùng…”
Chao, Vạn lý Trường thành còn đó
sừng sững nỗi sợ Hung Nô, 
Tháp Đông Phương Minh Châu cao ngất bờ Hoàng Phố
chừng gờm “Giang lão Hổ” (2) ?
Ôi, Trung Hoa phương thảo thê thê
hờn Dịch Thủy
để Chu Du, Khổng Minh “thù” đến cả Trời xanh.
Ôi cao / thâm
Vĩ đại bất nhân !
Vĩ đại trả thù !
Vắng bặt tình thương nhân loại ?
Liễu Tây Hồ bơ sờ đình Chiết Liễu
Xả phá môi trường
đâu còn bãi cỏ thơm ?
còn ai là Lão Tử ?
Ôi, Trung Hoa
Những binh đoàn Nông dân
Lớp lớp Hồng Vệ Binh
theo gót Binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng
Tiến về đâu cụ Khổng ?

Mây ơi, có theo gót ngựa Hồ về phương bắc
cho ta gửi thi tứ đôi vần :
-Từ thuở Nam chinh “hờn” bành trướng
Hoa Mộc Miên đỏ máu
Ải Nam Quan !

Nguyễn Khôi
Lạng Sơn 19-2-2016

(1) Dương Thận (1488-1559) một trong “tam đại tài tử “đời nhà Minh, đây là bài từ “Lâm giang tiên” đề từ cho Tam Quốc Chí của La Quán Trung.

(2) Giang Trạch Dân

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.