Gánh cả quê hương

Posted: 27/07/2016 in Âm Nhạc, Chiêu Khiêm, Hợp Ca

Chiêu Khiêm

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Nhạc và lời: Chiêu Khiêm; Trình bày: Hợp Ca
ban_ky_am

Nguồn: Kim Dung gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.