Archive for the ‘Hợp Ca’ Category

Chiêu Khiêm

 
Trận Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Nhạc và lời: Chiêu Khiêm; Trình bày: Hợp Ca
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Đỗ Hải; Trình bày: Hợp ca
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Chiêu Khiêm

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Nhạc và lời: Chiêu Khiêm; Trình bày: Hợp Ca
ban_ky_am

Nguồn: Kim Dung gửi nhạc và âm bản mp3.

Hà Thúc Sinh

ban_hop_ca_sydney
Đêm Nhạc trợ giúp Thương Phế Binh VNCH kỳ thứ 18
Sydney, 8/4/2016

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Soạn hợp ca: Phạm Quang TuấnTrình bày: Trần Huy, Lệ Mai, Minh Thành, Bích Thu, Thanh Thúy, Quỳnh Xuân


Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Trình bày: Tốp ca
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube