Xuân vui ca

Posted: 30/01/2014 in Âm Nhạc, Hợp Ca, Liên Bình Định


 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Trình bày: Tốp ca
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.