Thơ trên đồi mưa

Posted: 30/01/2014 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

giua_troi_bao_la-thanh_tri
Giữa Trời Bao La – Thanh Trí

Làm thơ trên đồi mưa
Đàn ngựa hí vang trời
Mai vàng chưa nở hết
Đợi Tết người về chơi.

Thơ rơi bàn tay nhỏ
Em đầu ngõ mùa xuân
Lòng ta hề! lộng gió
Nên thơ đề thậm thâm.

Thơ xanh tràn trên lá
Hàng đàn bướm bay qua
Đất trời kia vô ngã
Nên tâm lượng hải hà.

Thơ reo từng hạt lúa
Chập chùng biển quê hương
Em ơi, màu mây lụa
Là tim máu cội nguồn.

Em bốn mùa hương sắc
Trên đồi núi hoa vàng
Thơm lên từng chân tóc
Nên thơ rót ngút ngàn.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.