Trường ca Quê hương và Tình người

Posted: 03/04/2017 in Âm Nhạc, Hợp Ca, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Đỗ Hải; Trình bày: Hợp ca
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.