Hào khí nước Nam

Posted: 10/04/2017 in Âm Nhạc, Chiêu Khiêm, Hợp Ca

Chiêu Khiêm

 
Trận Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Nhạc và lời: Chiêu Khiêm; Trình bày: Hợp Ca
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.