Biển xanh chết rồi

Posted: 04/08/2016 in Âm Nhạc, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

ca_chet_vung_ang

Nhạc và lời: Trần Thạch Linh; Tác giả đàn và hát
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.