Một người nữa đã ra đi | Chịu tang

Posted: 09/08/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

duong_nghiem_mau_3
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu
(1936-2016)

Một người nữa đã ra đi

Tưởng nhớ nhà văn Dương Nghiễm Mậu

Vậy là thêm một người nữa lại ra đi
Một nhà văn nữa ra đi
Một chứng nhân lịch sử nữa ra đi
Một nhà văn có tài
Với chừng khoảng hai mươi năm
Đã viết chừng ấy tác phẩm
Nhưng với hơn bốn mươi năm còn lại
Chỉ là một người làm sơn mài 
“Một người thợ sơn mài mà viết hồi ký cái gì !” (1)
“cầm một mũi nhọn, cầm một ngọn bút trong tay đâu phải giỡn được.”

“- Anh nghĩ em có thể bỏ nơi này mà đi được sao? Ai cũng bỏ đi cả thì ngôi nhà này ai coi, ruộng ai cày và những người như anh lấy đâu nơi để trở về? “ (2)
Cũng như vậy
Nhà thơ tài hoa Hữu Loan
Suốt mấy chục năm cuối đời chỉ đi thồ đá

04.08.2016

(1) Câu nói của nhà văn Dương Nghiễm Mậu
(2) Những câu văn của nhà văn Dương Nghiễm Mậu

 

Chịu tang

Biển chịu tang rừng cũng chịu tang
Có ai còn thấy bóng đại ngàn
Lũ về cuồn cuộn bao bùn đỏ
Ung nhọt từng ngày đốt tim gan

Cảnh Dương Vũng Áng Phá Tam Giang
Tiếng khóc chìm đi dưới sóng ngầm
Vực sâu tua tủa bao xương cá
Bờ bãi thuyền nằm nhớ ngư dân

03.08.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.