Nơi đi để nhớ

Posted: 16/08/2016 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

thieu_nu_dung_buon_noi_ben_song

Không ai tắm hai lần *
Trên cùng một dòng sông
Đời ta lại nặng nợ
Sông Hương với sông Hàn

Nhớ giảng đường sư phạm
Bao mùa phượng tàn phai
Người xưa chừ tứ tán
Buồn ta khách vãng lai

Nhớ Mai Khôi áo trắng **
Đi về giữa chiều sương
Tình thơ tưởng cầm sắt
Ai ngờ chẳng trăm năm

Không ai tắm hai lần
Trên cùng một dòng sông
Ta về thấy mất hút
Dòng sông thời thanh xuân.

Nguyễn Văn Gia

* Heraclitus
** Cư xá Mai Khôi.

Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.