Thơ công đồ

Posted: 16/08/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

the_scream-edvard_munch
The Scream
Edvard Munch

trên xứ sở của những thằng ác ôn
thơ đuổi gà dập mật
bị lũ qué thành tinh
mấy mụ đàn bà thành tinh
cây đinh còn sót lại
guốc mộc phang lỗ đầu chúng mày
cho chừa nếu náo 
thơ vỉa hè sút móng ngựa
ngựa ném móng sắt ra trước vành tòa
gùn ghè cuốc hội
những thằng ác ôn bịt kín cửa
thơ đứng vào vị thế
tội nhân
chúng nó vẫn còn bỏ tù thức
giam lỏng nghiên
rượt tần ra tới phường tạo tác
rồi cá vẫn chết [chìm]
bạc tiền vẫn nổi
chúng vẫn lao xao [lào xào] chia chác
thơ muốn động bão muôn chiều
mà biển vẫn mềm rục xương
còn lại những hòn bi đất
tầm tầm
nơi trang sách việt thường
sổ ghi của tiến

Hoàng Xuân Sơn
chín tháng tám 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.