Sụt sùi…

Posted: 17/08/2016 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

cung_vong

dòng ngầu bạc trào rửa tẩy muôn cửa âm ty địa ngục
vong ngày trường được nhả rong chơi
gốc cây ven đường
kinh hoàng đại lộ
bụi bờ đồng vắng
heo hút núi rừng
quạnh cô bãi biển
vượt đại dương nghìn trùng
chôn sự sống bồng cái chết 
ngã tư ngã ba
chén cơm đĩa muối hột vịt hạt nổ bắp rang khúc mía quả chuối khế ổi bánh trái… đỡ lòng
long đong số phận cô thân
chẳng nơi nương tựa không chốn cậy nhờ
ghé dùng chén nước
thơm thỏa khói hương
vong chết cũng như vong sống
đớn đau kiếp trước gánh nợ hôm nầy
tháng Bảy mưa rít gió than
tháng Bảy trời rầu đất rĩ
tháng Bảy xóa tội vong nhân
nhắm mắt lại
nghiệm chiêm
hồn vong Tháng Bảy…

(* Tháng Bảy nước nhảy lên bờ.)

Lê Phước Dạ Đăng
11 tháng bảy Bính Thân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.