Xuống dốc | Đường gươm

Posted: 18/08/2016 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Xuống dốc

Cứ lên dốc và xuống dốc
Những đời thiếu nữ sẽ già nua
Những con ngựa mõi đời lưu lạc
Sẽ đứng rung lên những giọt buồn.

Nhìn quanh chẳng thiết mưa hay nắng
Tóc bạc lùa ngang con mắt nhăn
Chừng như tim máu vừa khô cạn
Chẳng gió sao nghe lạnh núi rừng.

Con sông dài chờ ngày tuyệt mạng
Những bờ lau tóc trắng sẽ đưa tang
Ta cũng dọn một chổ dành quá vãng
Giữa mùa thu trút lá nhẹ nhàng.

Những con thỏ giữa ngàn thông đà lạt
Chẳng về đâu và chẳng đến nơi nào
Mai sẽ chết giữa đất trời bát ngát
Ngọn gió chiều chẳng đủ lao xao.

 

Đường gươm

Một đường gươm rụng ngang trời
Lệ là lệ của những đời phía sau
Hạt rơi chậm hạt rơi mau
Gieo chi trên những buồn đau lạ lùng
Bèo kia trôi đã xa nguồn
Đêm còn thảng thốt như cuồng như mê.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.