Mùa trăng nhớ bạn chơi | Lập thu | Vĩ đại

Posted: 22/08/2016 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

nguoi_ngoi_tren_bai_mua_trang

Mùa trăng nhớ bạn chơi

Nhớ hôm còn khỏe
Bạn đến chơi
Rượu
Thơ
Tán dóc …
Đến tận trời
Mới đó mới đây mà biền biệt
Rượu
Trăng
Giờ chỉ một ta thôi .

 

Lập thu

Áo tím ai về
bên thềm cũ
Dễ nắng vàng phai
cũng tương tư
Chưa xanh thạch thảo
vàng hoa cúc
Mà sao lòng mình
đã lập thu .

 

Vĩ đại

Rất to
Không hẳn là vĩ đại
Khi đói nghèo
Lẩn khuất ở chung quanh
Một gã béo phì
Giữa triệu người chết đói
Dẫu tượng đồng bia đá
Cũng chông chênh .

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.