Mùa gió nam | Lục bát hai câu | Chỗ ngồi bỏ trống

Posted: 30/08/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

song_can_day_tro_long_cat

Mùa gió nam

sông an hành mùa này đáy trơ lòng cát
gió nam thổi già những ngọn cỏ khô
có ai đi chợ về trưa nắng gắt
ghé thất cao đài vò nước chỏng chơ

ta bỏ quê đi trong một chiều thê thảm
trận bão tan hoang nước lụt tràn đồng
má khóc ròng với mảnh vườn đổ nát
ta cõng hai con cúi mặt qua sông

ngày lội qua sông nhớ lòng đã khấn
ba mấy năm còn ngún những chân nhang
gió thổi miết những mảnh gò trơ trọi
hội vân ơi giờ rớt giọt ngoi nam

29.08.2016

 

Lục bát hai câu

những thằng đá cá lăn dưa
sáng còn dưới bến buổi trưa sảnh đường

thằng gù chiếm cứ lầu chuông
tình yêu thổ tả chúa buồn đóng đinh

sân chùa thục nữ giật mình
cành lan rơi trúng thình lình tóc mây

câu thơ xịt chó vô gai
bao người uổng tử gieo đầy tai ương

26.08.2016

 

Chỗ ngồi bỏ trống

từ khi tôm cá băng hà
là em bỏ học để qua bên lào
ngày ngày bán sức cần lao
kiếm tiền để sống biết sao bây giờ !

từ khi thuyền phải nằm bờ
cổng trường xa quá nhớ giờ ra chơi
đếm thầm khai giảng đến rồi
cái bàn cuối lớp chỗ ngồi vắng em

26.08.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.