Tháng chín hàng châu | Tả hữu | Nhơn quyền

Posted: 07/09/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

putin-xi_jinping
Vladimir Putin & Tập Cận Bình

Tháng chín hàng châu

một tay giả vờ quân tử
một tên truyền kiếp tiểu nhân
cả hai đều trùm thứ dữ
bởi luôn có phép biến hình

ta đã xuống trung bình tấn
mà vẫn rét run toàn thân
một phút đu dây hơ hỏng
muôn đời không thể siêu sanh

 

Tả hữu

múa lắc mông với nường ca sĩ
uống cà phê đen với vợ mình
bạn chọn phía nào xin nói thẳng
chín mươi phút chín bạn làm thinh

 

Nhơn quyền

hội đồng bài trừ nạn mãi dâm
nhóm họp
tú, mã, bạc, sở
thuộc diện ưu tiên
được kết nạp trước
kiều vùng khỏi tay giác duyên một lần nữa
lại nhảy xuống sông tiền đường
muốn chết cho mày chết .
nước ta lớn
còn cả thúng gái đẹp
ngu chi
treo ấn từ quan đi tìm
lời cuối cùng
hồ nói với kim
trước khi lên tàu dự hội nghị bốn bên

5/9/2016
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.