Gởi người yêu dấu

Posted: 09/09/2016 in Âm Nhạc, Cẩm Ngọc, Thi Quân

Thi Quân

thieu_nu_toc_the

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Cẩm Ngọc
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.