Archive for the ‘Cẩm Ngọc’ Category

Thi Quân

thieu_nu_toc_the

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Cẩm Ngọc
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.