Mùa sông động

Posted: 22/09/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

hue_lut

hôm nay con lạc đà thu cánh về đậu trong đại nội
cây sứ trăm tuổi bị quan triều đại mới bứng chôn sân nhà
ngô đồng lẻ bạn buồn vương màu thu quyện
ngọ môn lầu có ai cất giọng nghe quyền uy
muốn điều chỉnh tiếng việt phải giỏi tiếng nước lạ
chữ trung quốc tự nhiên lên ngoại ngữ hàng đầu 
lâm tặc mang cây quế về thành chăm leo vẫn là mường, mán
trước kỳ đài có người niệm phật vái tứ phương
trời thương ai mà mưa cho một trộ rất dài
hết nơi trèo huế ngoi ngóp một dòng sông lấn đất
hương giang đục bùn chìm nổi bao trang sử bọt bèo
qua không kịp tội thân em mười hai tuổi
cầu có sáu vài em thu nhỏ hai vai
chợ đông ba một bà trùm áo tơi trao nón bài thơ hứa hẹn
dắt em qua núi ngự bình chôn mộng đêm sâu
em sẽ đổi đời kịp lúc bảnh mắt
hoang đường chi mô tám triệu đếm từng tờ
tự thuở nằm nôi tới chừ em dốt mặt chữ
nhưng việc đếm số đừng hòng che mắt em
dách dì xám xầy ủm lục, hầy a
nhiên tử sự cực tiểu
thất tiết sự cực trung
mụ xín sự cực đại
đồng tiền liền khúc ruột đừng buông tha
mạ ơi chớ đánh con đau
tạm biếu ba triệu lần sau mạ còn nhờ
nước vô lụt tới bàn thờ
mệ ôn xạm mặt chẳng chờ nỏ mong
trong tình yêu đừng nói sorry
cứ dậm xà ô nịu tới phiên phành cào
uống trà đi đái rồi đi ngủ
cao xanh tiểu đường phố úng hôi khai
bắt thang lên hỏi ông trời là việc thiên hạ
em biết kê gì cao để ngủ khô ráo đêm nay
nước làm chết cá chết người chuyện thần kinh
thần sầu đánh thức động mả thần linh
chưa có khi mô như ri quá đoản hậu
chiều nay mưa trên xứ huế
huế xứ trên mưa nay chiều
thì huế chiều nay lụt một cơn đau
tình nghĩa chi ảnh hình xưa trở mặt
thuỷ táng.

Hồ Đình Nghiêm
21.9.16
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.