Phiên bản | Cái bóng | Quãng đường | Còn hay hết | Va đập

Posted: 29/09/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

vo_phien-thanh_tue
Nhà văn Võ Phiến (1925-2015)

Phiên bản

Về một xóm quê (1) phiên bản đất nước
Người ở bên này kẻ nhảy bên kia
Lao vào giết nhau hận thù chốt lát
Kẻ chết can-non người chết mooc-chê

Hận thù trào lên phải chăng ách nước ?
Con Sáu Ty thù chị Bốn Chìa Vôi
Chú Ba Thiên thù chú Tư Huệ Héo
Ngọn roi viên đạn … tội Bốn Thôi ! (2)

(1) Tên tác phẩm của nhà văn Võ Phiến
(2) Tên những nhân vật của nhà văn Võ Phiến

28.09.2016

 

Cái bóng

cái bóng in dài cuối đường
ôm choàng lịch sử
đám đông dựng lầu chuông
dàn đồng ca ư hử
những cái đầu rỗng không
mồm loa mép vải
xã phường
cái bóng mặc áo chùng
trời đất tối đen

27.09.2016

 

Quãng đường

quãng đường dài ghê
tính từ cái nôi đến cây gậy
( có thể là gậy bốn chân )
quãng đường ngắn ghê
tính từ cái miệng đến dạ dày

có ai đo được
quãng đường huyết quản bao xa

25.09.2016

 

Còn hay hết

tặng BGSG

chết là còn hay hết
còn cái xác thối
còn tiếc thương rồi cũng nhạt
hết cơm áo hết đua tranh
ông này bà nọ
còn đám giỗ
có người đi ăn giỗ
chẳng biết giỗ ai, ngồi nhậu từ trưa đến tối
còn cái khung hình ám bụi

25.09.2016
Huỳnh Minh Lệ

 

Va đập

những va đập của đời sống
chẳng có va đập nào giống va đập nào
có những va đập
không âm thanh nhưng đau buốt tâm can
có những va đập nhẹ như tiếng lá rơi
nghe như gió thoảng

va đập ai cho tôi
thiếu điều cơn đột quỵ

24.09.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.