Phía biển vẫn còn ai | Nhất định

Posted: 12/10/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

ngu_dan_vung_ang

Phía biển vẫn còn ai

Tặng LT

Phía biển vẫn còn ai
bãi khô mươi chiếc thúng chai úp buồn
đâu con trích con chuồn
đảo Hoàng Sa vẫn sa trường từ khi…

Phía biển phía biên thùy
máu lính đảo nhuộm hùng y vẫn còn
Trường Sa nước không ròng
khúc hành ca thấm trong lòng trẻ trai*

Phía biển vẫn còn ai
đăm đăm con mắt dân chài ngàn khơi
dọa đi dọa đã đời
những con rái biển vẫn ngồi chờm hơm

Phía biển vẫn đón nờm
vẫn nghe tiếng thét căm hờn triều đông

29/9/2016

(*) Trường Sa hành của Tô Thùy Yên; Biên cương hành của Phạm Ngọc Lư

 

Nhất định

Nhất định hoa không biết rồi sẽ tàn
chỉ người thưởng ngoạn biết mà không nói ra
sợ hoa buồn không chịu nở
không nở cũng sẽ tàn thôi

nhất định em biết rồi sẽ già
chỉ người yêu em là không biết thôi
sợ em buồn không cho chơi
không cho chơi cũng thiu đời

nhất định nô tài không biết rồi sẽ tiêu
chỉ những tên trùm biết mà không nói ra
sợ chó săn không chịu cắn
không cắn họa may còn được phép quỳ

nhất định nhà văn biết tìm cái tôi đã mất
chỉ bọn văn nô là không biết thôi
sợ cường quyền không ban mưa móc
không ban mưa móc tránh lời nguyền rủa là phước ba đời

nhất định lũ con biết cha mình sai
chỉ cha chúng là không biết thôi
sợ con không được đi nước ngoài
không đi nước ngoài uổng đời quan tham

nhất định ai cũng biết đời cha ăn mặn đời con khát nước
chỉ robot là không biết thôi
sợ một ngày nút khiển dụng dập nát
không còn chỗ nào dung thân

nhất định nhất định nhất định
chỉ đau khố rách gió sớm mây chiều
độc tài vẫn còn chưa tiêu

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.