Vang rền tiếng hú gọi tên

Posted: 13/10/2016 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

pho_dem

ngực đêm rúc gọi âm hồn
tay rung cuồng sóng máu
lặng nghe mộ đời trào gió vô minh
hỏi rằng: tiền kiếp bao giờ khởi sinh
khói hình cơn mơ hú ám

phố khuya nhọn hoắt ma chờ ngậm sương
nhấp nhô trần truồng ảo giác
mắt đêm quán tưởng ngọt ngào sắc hương
lưỡi cùn chiêm bao mọc nhánh

mùa trăng lú dại loang màu tái sinh
thần hồn gãy quặp câu kinh gông cùm
sông mê xác dạt phía bình minh chưa
vang rền tiếng hú gọi tên
gió đưa ngút trời âm lạnh
gõ nhịp rượu tràn tím môi

Khaly Chàm
cuchi-saigon 10/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.