Đêm khuya chiêm bao nghe tiếng trống trận của cổ nhân và hồn tử sĩ ….

Posted: 14/10/2016 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

tran_binh_trong-tu_duyen
Trần Bình Trọng
Tú Duyên

Vác sử ngàn trang trên núi xanh
Là rơi từng giọt đá giang sơn
Gươm thiêng thiên cổ mài trăng sáng
Nghĩa sĩ nghe chăng tiếng trống đồng ?

Thà chết không làm Vương đất Bắc
Đất đai vừa thấm máu tôn thần
Thảm thương chí lớn anh hùng tận
Uất khí thành mây phủ nước non …

Vó ngựa sa trường say trống trận
Cờ bay voi chiến vượt sông sâu
Cọc tre bỗng hóa thân thần khí
Thề với dòng sông chẳng hẹn về…

Sử ký trải dài theo vận nước
Xương hùm cốt tượng gởi sa trường
Tổ tiên vắt hịch thành sinh khí
Rồng dậy phương Đông, mệnh đế vương

Đêm nay, bỗng thoáng hồn chim Lạc
Mửa huyết thư truyền chỉ chiến binh
Nam quốc sơn hà, trời vạn cổ
Roi đồng ngựa sắt trấn biên cương

Cố nhân vội chỉ mây đầu núi
Lửa cháy đền thiêng, lạc quỷ thần
Tử sĩ có phơi hồn chiến trận
Thiên thu dõi mắt khóc non sông…

Tử sinh nạn nước đau lòng quá !
Nghĩa sĩ nghe chăng tiếng trống đồng ?
Giục giã hồn quay về chiến trận
Mịt mùng sương khói cõi nhân gian

Vác sử ngàn pho gởi miếu đền
Trở trăn tội với tổ tiên không ?
Một bầy vong quốc đốt cương thổ
Mộ chí tiền nhân cháy ngửa nghiêng…

Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh
Nửa đêm tháng 10/ 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.