Đừng lôi dân vào chuyện của đảng

Posted: 17/10/2016 in Song Anh, Thơ

Song Anh

chuot_binh-babui_28102014
Biếm họa của Babui

Dân 90 triệu
chứ đâu phải lèo tèo vài ba triệu đảng viên cộng sản
đừng lôi hai chữ toàn dân vào quyết tâm chính trị của đảng

Dân 90 triệu
ngày đêm ngộp thở
nuốt không trôi
ói không ra
cái gọi là chủ nghĩa mác-lê, tư tưởng hcm
đem lại cơm no áo ấm
đem lại tự do, hạnh phúc
đừng lôi hai chữ toàn dân vào những nghị quyết của đảng

Dân 90 triệu
nhìn đâu cũng thấy cái đuôi xã hội chủ nghĩa
bắt bớ, giam cầm
tước đoạt quyền làm người
quyền tự do ăn nói, ngủ nghỉ
gieo rắc chết chóc, đau thương, hận thù khắp nơi
đừng lôi hai chữ toàn dân vào chủ trương của đảng

Dân 90 triệu
không tranh giành quyền bính
đấu đá lẫn nhau
không mơ mộng làm ông này bà nọ
tự diễn biến, tự chuyển hóa
đừng lôi hai chữ toàn dân vào tham vọng củng cố quyền lực của đảng

chuyện họp hành
hội nghị
đọ mưu sâu, quỷ kế
đập mấy con chuột nhắt trốn trong xó bếp
không dám vuốt đuôi hùm
diệt lũ ruồi nhặng đang nhấm nháp phân người
là chuyện riêng của đảng
đừng lôi hai chữ toàn dân vào…
tội nghiệp

Song Anh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.