Anh mất em từ dạo ấy!

Posted: 20/10/2016 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

thuyen_ben_cu

Nhớ nhớ cái tôi
Giọt nước nghiêng mình
Nhuốm mặt trời tái
Mùa thu đổ lại
Tình xốn xang tình.
Anh mất em từ dạo ấy!

Gió sương vần vọc
Đêm ngủ rụng tóc
Sáng gọi niềm đau
Hoa rủ mày nhau
Khật khờ hơi thở.
Anh mất em từ dạo ấy!

Không lời phân ly
Thuyền bỏ mái chèo
Tóc chẻ làm tư
Mầm độc chỗi dậy
Thui chột nhìn nhau.
Anh mất em từ dạo ấy!

Tin lời đường mật
Dối trá bủa vây
Niềm tin lăn lóc
“Thiên đường cộng sản”
Cột mốc đớn đau
Anh mất em từ dạo ấy.

9-2016
Bùi Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.