Thốt nhiên…

Posted: 24/10/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

mua_dem

khoác tay vào khung màn xám xịt
bôi trét sắm chưa trọn vai tuồng
mửa lời đào kép rền trong róng riết oán than

miếng bánh tranh ăn lắm xương
binh tướng lộn trào quặp râu tôm đào thoát
miếng nhục mồi đỉnh chung bóng mỡ chác chia

những cột khói
nứt vỡ cháy xì xèo da thịt hóa thân
cánh đồng xơ xác đợi cơn mưa oan hồn

đi rã chân và thắp hương các khung hình oan khuất
dòi bọ rúc trong xương
lời truy cùng diệt tận

thênh thang dinh thự hay nhà ngục ?
nứt loang lổ lời tiếng rên trầm uất
cánh đồng người dang tay hay pháp trường ?

nghe đàn khảy và theo về mộ địa
giữa ban ngày sao ánh sáng quá tối tăm ?
chỉ còn tiếng quang quác lũ kên kên trước cơn bão dữ

dồn dập mấy đám mưa cực đoan
ngập ngứa trôn ẩn ức
lòn lủi lũ lươn lẹo xón chui nhầm cửa hậu…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.