Ly khách hành

Posted: 15/11/2016 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh
Tặng nhà biên khảo văn học Ngô Nguyên Nghiễm

co_don_ngoai_bai_vang

Cất bước nghe lòng tươm đắng cay
Cực lòng phải nói chuyện chia tay
Song, đi là để tìm sinh lộ
Xót thấy Mẫu Từ tóc trắng bay…!!

Chị buồn ủ rũ tựa bên hiên
Ánh mắt thu mưa chứa nỗi niềm
Em, cháu… quẩn quanh tình quyến luyến
Bàn thờ huyền ảo khói… thiêng liêng

Đâu biết tương lai sẽ thế nào
Ngại ngùng xứ Mỹ lắm xôn xao
Ra đi rồi có ngày quay lại
Hay bến hoàng hôn một chuyến tàu…!!

Ngoài sân cội khế cũng sầu vương
Rũ lá xơ rơ đứng lịm buồn
Chim sẻ trên cành lời bịn rịn…
Mờ xa Bẩy Núi mịt mù sương

Biệt ly! Ôi đêm dài nhân thế
Ta chạnh niềm riêng trước cảnh quê
Cổ Tự, Tam Giang, Lăng Đức Cố…
Trùng dương diệu vợi… gởi thương về

Lục Bình theo nước trôi phiêu lãng
Biển rộng trời hồng vẫn nhớ sông
Cố Quốc hẹn ngày vui mỹ mãn…
Cao vời đỉnh núi… nỗi hoài mong…!!

Rồi đây đất khách đùn mây trắng
Đêm lạnh ai còn đứng dưới trăng
Thao thức tình quê… lòng chát đắng
Ru hời… tiếng Mẹ ngọt hương âm…

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.