Nếu diễn đàn quốc hội thuộc về dân

Posted: 18/11/2016 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

dai_bieu_quoc_hoi_vn

Nếu diễn đàn Quốc Hội thuộc về dân
Thì dân sẽ yêu cầu quý vị xuống hết đi hỡi những ông bà bụng phệ
Quý vị đã hứa lèo hơn 40 năm
Để mặc đất nước lầm than dâu bể

Dân thấy quan tài nên dân đổ lệ
Quý vị thấy sữa bơ nên béo mập béo tròn
Dân khinh bỉ những đồng nhân dân tệ
Quý vị lại dựa dẫm vào để kiếm chác lúc hoàng hôn

Nếu diễn đàn Quốc Hội thuộc về dân
Thì làm gì có bô xít, Formosa thải độc
Làm gì có những tập đoàn đào tạo quan tham
Làm gì có ải Nam Quan và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị mất

Dân biết hết bởi vì dân là gốc
Quý vị bịt mắt bịt tai vì quý vị quá hèn
Mục tiêu của quý vị là ba đời bổng lộc
Còn mục đích của nhân dân là chôn bọn bán nước xuống bùn đen !

17-11-2016
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.